Plànols informatius

i2a.- Geologia 

i2b.- Hidrografia 

i2c.- Vegetació 

i2d.- Usos del sòl 

i2e.- Àrees d’interès faunístic 

i3.- Àrees inundables:

A1.- Àrees inundables 

A2.- Àrees inundables 

A3.- Àrees inundables 

A4.- Àrees inundables 

i3.-Unitats geotècniques:

b1.- Unitats geotècniques 

b2.- Unitats geotècniques 

i3.- Àrees amb risc d’erosió

c1.- Àrees amb risc d’erosió 

c2.- Àrees amb risc d’erosió 

i5.- Creixement històric:

1.- Creixement històric  

2.- Creixement històric