Normativa i projectes en tràmit

 • Projecte d’urbanització del carrer Major. Aprovació inicial.
       FASE 1
 •    1.1 Memòria i annexes PDF
 •    1.2 Plànols PDF
 •        1.3 Plec de prescripcions PDF
 •        1.4 Pressupost PDF
       FASE 2
 •    2.1 Memòria i annexes PDF
 •    2.2 Plànols PDF
 •    2.3 Plec de prescripcions PDF
 •    2.4 Pressupost PDF