Normativa i projectes en tràmit

– Projecte d’urbanització PA5-Pavelló

– Projecte d’adequació enllumenat públic, segona fase i annex, del municipi de La Jonquera.

– Projecte de reurbanització carrer Rocaberti

– Projecte d’actuació específica nova línia subterrània de mitja tensió fins al Túnel del Pertús

– Projecte de reurbanització carrers Prat d’en Malagrava i Sant Pere Pla de l’Arca

– Bases reguladores subvencions arranjament façanes diversos carrers

  • Bases
  • Publicació al BOP (pendent)

– Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable al c. Major i a l’av. Pau Casals

– Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable a l’av. Arriate i c. Jesús Mercader

– Projecte de nova escomesa elèctrica en zona d’equipaments La Campa

– Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable de la instal·lació de dues torres de mesura dels recurs eòlic Jonquera i Galatea 2