Normativa i projectes en tràmit

– Modificació puntual núm. 9 del POUM

 

– PAE nova linia subterrània  MT a 25 KV d’unió de les línies “S.Climent” i “Jonquera2”. Promotor: Endesa Distribucion Electrica SLU

 

– PAE modificació d’un tram del camí d’accés a la pedrera del Mas Brugat. Promotor: Vaills i Fills 1969 SL.