Normativa i projectes en tràmit

– Projecte de divisió de finques i reparcel·lació del PMU-2 la Campa

– Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del sector 2- Noves Activitats Econòmiques

– Projecte constructiu de l’aparcament del carrer Albera, v2020

– Projecte d’actuació específica adequació sala polivalent veïnat de Requesens

– Projecte d’urbanització PA5-Pavelló

– Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d’actuació PA 20 Guàrdia Cilvil

– Projecte reforma interior antic ajuntament per adequació del jutjat de pau.

Projecte reforma del pati d’infantil del CEIP Josep Peñuelas.