Normativa i projectes en tràmit

– Projecte de divisió de finques i reparcel·lació del PMU-2 la Campa

– Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del sector 2- Noves Activitats Econòmiques