Promocions variables

Noticies

21 abril 2017
Com alcaldessa de la Jonquera em dirigeixo a vostè per manifestar-li el malestar del municipi al qual represento, provocat per la falsa i d