Ordenances i Reglaments

Ordenances Reguladores i Reglaments

  • Podeu veure les Ordenances Reguladores i Reglaments a la Seu Electrònica en aquest enllaç

Ordenances Fiscals

Podeu veure l’històric de les modificacions de les Ordenances Fiscals a la Seu Electrònica en aquest enllaç.