Informació al contribuent

 

CALENDARI COBRAMENT IMPOSTOS 2017 
IVTM (Vehicles)
Del 6 de febrer al 28 d’abril
IBI URBANA:
NO DOMICILIATS
Del 2 de maig al 31 de juliol
DOMICILIATS inferior a 100€
Del 2 de maig al 31 de juliol
DOMICILIATS 1r termini (35%)
El mes d’abril
DOMICILIATS 2n termini (35%)
El mes de juliol
DOMICILIATS 3r termini (30%)
El mes d’octubre
IBI RÚSTICA
Del 2 de maig al 31 de juliol
ESCOMBRARIES:
1r trimestre
Del 6 de febrer al 28 d’abril
2n trimestre
Del 6 d’abril al 30 de juny
3r trimestre
Del 6 de juliol al 31 d’octubre
4t trimestre
Del 5 d’octubre al 29 de desembre
IAE
Del 4 de setembre al 30 de novembre
Taxes municipals
Del 4 de setembre al 30 de novembre
(nínxols – clavegueres – guals i portals – ocupació de la via pública, ocupació o aprofitament especial del subsòl i vol de la via pública per publicitat, rètols, tendals, etc.)
Taxa OVP de mercat:
1r semestre
Del 6 de febrer al 28 d’abril
2n semestre
Del 6 de juliol al 29 de setembre
Ingressos directes
Les notificades de l’1 al 15, fins el dia 20 del mes següent.Les notificades del 16 al 31, fins el dia 5 del segon mes a la data de recepció de la notificació.
 

Lloc i horari de pagament

Els impostos es pagaran a les:

Oficines Municipals Ajuntament de la Jonquera

Plaça de l’Ajuntament 4 – 17700 la Jonquera

Tel. 972 554 005 / 972 554 320 / 972 554 478

Fax. 972 554 193

E.mail: ajuntament@lajonquera.cat

Horari: DILLUNS a DIVENDRES de 8:30 a 14:30 hores

NOTA: A efectes de recaptació el mes d’agost és inhàbil.

 

Sistemes de pagament

Els impostos es pagaran a les:

– Efectiu

– Domiciliació bancària

– Tarja de crèdit