Informació al contribuent

 

CALENDARI COBRAMENT IMPOSTOS 2020 
IVTM (Vehicles)
Del 7 de febrer al 30 d’abril
IBI URBANA:
NO DOMICILIATS
Del 4 de maig al 31 de juliol
DOMICILIATS inferior a 100€
Del 4 de maig al 31 de juliol
DOMICILIATS 1r termini (35%)
El mes d’abril
DOMICILIATS 2n termini (35%)
El mes de juliol
DOMICILIATS 3r termini (30%)
El mes d’octubre
IBI RÚSTICA
Del 4 de maig al 31 de juliol
ESCOMBRARIES:
1r trimestre
Del 7 de febrer al 30 d’abril
2n trimestre
Del 14 d’abril al 30 de juny
3r trimestre
Del 10 de juliol al 30 d’octubre
4t trimestre
Del 9 d’octubre al 30 de desembre
IAE
Del 7 de setembre al 30 de novembre
Taxes municipals
Del 7 de setembre al 30 de novembre
(nínxols – clavegueres – guals i portals – ocupació de la via pública, ocupació o aprofitament especial del subsòl i vol de la via pública per publicitat, rètols, tendals, etc.)
Taxa OVP de mercat:
1r semestre
Del 7 de febrer al 30 d’abril
2n semestre
Del 10 de juliol al 30 de setembre
Ingressos directes
Les notificades de l’1 al 15, fins el dia 20 del mes següent.Les notificades del 16 al 31, fins el dia 5 del segon mes a la data de recepció de la notificació.
 

Lloc i horari de pagament

Els impostos es pagaran a les:

Oficines Municipals Ajuntament de la Jonquera

Plaça de l’Ajuntament 4 – 17700 la Jonquera

Tel. 972 554 005 / 972 554 320 / 972 554 478

Fax. 972 554 193

E.mail: ajuntament@lajonquera.cat

Horari: DILLUNS a DIVENDRES de 8:30 a 14:30 hores

NOTA: A efectes de recaptació el mes d’agost és inhàbil.

 

Sistemes de pagament

Els impostos es pagaran a les:

– Efectiu

– Domiciliació bancària

– Tarja de crèdit