Informació al contribuent

Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del Coronavirus/Covid-19, es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats els nous terminis modificats per al pagament dels impostos i taxes municipals corresponents a l’any 2020 els quals es relacionen a continuació:

CALENDARI COBRAMENT IMPOSTOS 2020 
IVTM (Vehicles)
Del 7 de febrer al 15 de juliol
IBI URBANA:
NO DOMICILIATS
Del 15 de juny al 30 de setembre
DOMICILIATS inferior a 100€
Del 15 de juny al 30 de setembre
DOMICILIATS 1r termini (35%)
El mes de juny
DOMICILIATS 2n termini (35%)
El mes de setembre
DOMICILIATS 3r termini (30%)
El mes de desembre
IBI RÚSTICA
Del 15 de juny al 30 de setembre
ESCOMBRARIES:
1r trimestre
Del 7 de febrer al 30 de juliol
2n trimestre
Del 15 de juny al 15 de setembre
3r trimestre
Del l’1 de setembre al 13 de novembre
4t trimestre
Del 16 de novembre al 29 de gener 2021
IAE
Del 7 de setembre al 30 de novembre
Taxes municipals
Del 7 de setembre al 30 de novembre
(nínxols – clavegueres – guals i portals – ocupació de la via pública, ocupació o aprofitament especial del subsòl i vol de la via pública per publicitat, rètols, tendals, etc.)
Taxa OVP de mercat:
1r semestre
Del 7 de febrer al 15 de juliol
2n semestre
Del l’1 de setembre al 13 de novembre
Ingressos directes
Les notificades de l’1 al 15, fins el dia 20 del mes següent.Les notificades del 16 al 31, fins el dia 5 del segon mes a la data de recepció de la notificació.
 

Lloc i horari de pagament

Els impostos es pagaran a les:

Oficines Municipals Ajuntament de la Jonquera

Plaça de l’Ajuntament 4 – 17700 la Jonquera

Tel. 972 554 005 ext.4 / 972 554 320 / 972 554 478

Fax. 972 554 193

E.mail: ajuntament@lajonquera.cat

Horari: DIMARTS i DIJOUS de 9:00 a 14:00 hores (Només amb cita prèvia)

NOTA: A efectes de recaptació el mes d’agost és inhàbil.

 

L’Ajuntament posa a disposició dels contribuents la possibilitat de sol·licitar el fraccionament de pagament dels seus rebuts d’import superior a 100 €. El fraccionament sol·licitat fins a un termini màxim de 6 mesos no se li aplicarà interès de demora, ni se li exigirà garantia.

 

Sistemes de pagament

Els impostos es pagaran a les:

– Efectiu

– Domiciliació bancària

– Tarja de crèdit