Subvencions

Convocatòries

Aquí pots trobar la relació actualitzada de la convocatòria de subvencions i/o ajuts públics i les condicions per ser-ne beneficiari.

————————————————————————————————————————————————————–

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ARRANJAMENT DE FAÇANES DE DIVERSOS CARRERS DE LA VILA

L’Ajuntament de La Jonquera presenta la convocatòria de concurs en règim de competència competitiva per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació de les façanes dels immobles dels carrers: Cantallops, de la Torre, del Rec, Rocaberti, Sant Miquel, Vell, Vidre, Roc de Miradones, Plaça Nova i de les façanes que donen al riu dels immobles del tram del Carrer Major comprès entre els números 57 i 135, d’acord amb les bases reguladores pel seu atorgament aprovades inicialment per acord del Ple Municipal del 25 de novembre de 2021 i esdevingudes definitives el passat dijous 13 de gener de 2022.

Bases (en català): aquí

Bases (en castellà): aquí

Convocatòria (en català): aquí

Convocatòria (en castellà): aquí

Sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació de les façanes: aquí

Designació de representant: aquí

Autorització de la comunitat de propietaris: aquí

Carta de colors admesos a façanes i tancaments: aquí

Documentació General de la Convocatòria: aquí

Subvencions atorgades

Coneix aquí quantes i quines subvencions ha atorgat l’ajuntament de La Jonquera. També podràs saber a qui i a què s’han destinat.

Pla Estratègic de subvencions

L’ Ajuntament de la Jonquera, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques socials que té encomanades. El Pla Estratègic de Subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència. Consulta: