Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.

Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats.

En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

Personal laboral

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

LABORAL2018

Personal funcionari

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

FUNCIONARIS2018

Directius i càrrecs de confiança

Actualment l’ajuntament de La Jonquera no disposa de directiu ni de càrrecs de confiança

Retribucions