Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.

Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats.

En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

Personal laboral

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2019 LABORAL2019 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 LABORAL2018

Personal funcionari

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2019 FUNCIONARIS2019 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 FUNCIONARIS2018

Directius i càrrecs de confiança

En la legislatura 2019-2023 l’ajuntament de La Jonquera no disposa de directiu ni de càrrecs de confiança

Retribucions

Clica aquí per conèixer quant cobren els empleats públics de l’ajuntament de La Jonquera en funció de les categories dels treballadors.