Pressupostos

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

pressupost 2020

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2019

pressupost2019

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

pressupostos2018

Execució trimestral

Consulta aquí els resums de les execucions trimestrals d’ingressos i despeses de l’ajuntament de La Jonquera dels diferents anys

Modificacions pressupostàries

Consulta aquí les modificacions pressupostàries de l’ajuntament de La Jonquera dels diferents anys

Objectius d'estabilitat pressupostària

Consulta aquí els informes dels objectius d’estabilitat pressupostària de l’ajuntament de La Jonquera dels diferents anys

Liquidació dels pressupostos

Consulta aquí la liquidació dels pressupostos de l’ajuntament de La Jonquera

Nivell d'endeutament

El nivell d’endeutament serveix per analitzar el nivell i la composició del deute de l’Ajuntament de La Jonquera. Amb aquesta informació podràs consultar l’evolució del deute en el total del passiu de l’ens. Consulta l’evolució el nivell d’endeutament de l’Ajuntament de La Jonquera.