Pressupostos

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

pressupost 2020

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2019

pressupost2019

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

pressupostos2018

 

 

Execució trimestral

Consulta aquí els resums de les execucions trimestrals d’ingressos i despeses de l’ajuntament de La Jonquera dels diferents anys

Modificacions pressupostàries

ModificacioTrimestral 3T 2019

ModificacioTrimestral 4T-2018

Objectius d'estabilitat pressupostària

Liquidació dels pressupostos

Consulta aquí la liquidació dels pressupostos de l’ajuntament de La Jonquera

Nivell d'endeutament

El nivell d’endeutament serveix per analitzar el nivell i la composició del deute de l’Ajuntament de La Jonquera. Amb aquesta informació podràs consultar l’evolució del deute en el total del passiu de l’ens.

Consulta l’evolució el nivell d’endeutament de l’Ajuntament de La Jonquera.