Inventari del patrimoni

A data d’avui, no hi ha hagut modificacions de l’inventari general del patrimoni de l’Ajuntament de La Jonquera.

A data 31/12/2021

A data 31/12/2021

Inventari Inmobles Urbans