Inventari del patrimoni

Inventari general del patrimoni. Coneix els béns immobles que pertanyen a l’ajuntament de La Jonquera

Inventari de vehicles oficials. Coneix quants cotxes, furgonetes, motos o camions estan en possessió de l’ajuntament de La Jonquera