Contractes

Licitacions en curs

Composició de les meses de contractació

Contracte de subministrament de sistema de videovigilància i seguretat ciutadana 

Composició de la mesa contractació i data d’obertura de pliques

Data de publicació: 15/12/2017 12:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de l’àrea de territori i qualitat urbana
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Xavier Serrano Bolívar, enginyer tècnic municipal
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

Contracte d’obres d’urbanització del Carrer Major de La Jonquera (Fase I)

Composició de la mesa contractació i data d’obertura de pliques

Data de publicació: 27/11/2017 11:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de l’àrea de territori i qualitat urbana
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Mar Pèlach Pàniker, arquitecta municipal
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

Tractament i manteniment de la vegetació de la franja de protecció d’incendis

Composició de la mesa de contractació

Data de publicació: 06/04/2017 10:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de l’àrea de territori i qualitat urbana
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Agustí Mallol Macau, cap de l’àrea de territori i qualitat urbana
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

Contracte de gestió i realització del casal d’estiu i estiu jove de l’any 2017

Composicio mesa contractació i data obertura pliques (casals 2017)

Data de publicació: 25/05/2017 11:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Míriam Lanero Carrillo, regidora de l’àrea d’educació, joventut i benestar social
M. Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Dolors Colomer Cotta, cap de l’àrea d’atenció a les persones
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

Adquisició vehicle per a la brigada municipal de jardineria

Composició de la mesa de contractació i data obertura pliques

Data de publicació: 15/05/2017 11:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Jordi Picornell Mach, regidor de l’àrea de medi ambient
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Josep M. Soler Basco, secretari accidental de la Corporació
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

Gestió integral del servei públic de la piscina municipal així com l’explotació del bar

Composició mesa contractació i data obertura pliques (piscina i bar 2017)

Data de publicació: 25/05/2017 11:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Jordi Picornell Mach, regidor de l’àrea d’esports
M. Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Dolors Colomer Cotta, cap de l’àrea d’atenció a les persones
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

Redacció del projecte d’urbanització del carrer Major de la Jonquera

Composició de la mesa de contractació

Data de publicació: 28/11/2016 09:00 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, alcaldessa
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de territori
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Agustí Mallol Macau, cap de l’àrea de territori i qualitat urbana
Mar Pèlach Pàniker, arquitecta municipal

Modificacions dels contractes formalitzats

Actualment no existeixen modificacions dels contractes formalitzats