Contractes

Contractes majors

Obres de reforma del Parc d’en Lloveras de La Jonquera
Data de publicació: 11/01/19 13:30 h
Contracte d’obres d’urbanització PMU-2 La Campa
Data de publicació: 11/10/18 09:00 h
Contracte del servei de càtering del menjador de la llar d’infants municipal
Data de publicació: 26/09/18 12:35 h
Contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de la piscina municipals de La Jonquera
Data de publicació: 13/09/18 12:00 h
Contracte de subministrament de sistema de videovigilància i seguretat ciutadana
Data de publicació: 13/02/18 13:15 h
Contracte d’obres d’urbanització del Carrer Major de La Jonquera (Fase I) 
Data de publicació: 08/01/18 09:00 h
Tractament i manteniment de la vegetació de la franja de protecció d’incendis
Data de publicació: 13/07/17 09:00 h
Contracte de gestió i realització del casal d’estiu i estiu jove de l’any 2017
Data de publicació: 04/07/17 13:35 h
Adquisició vehicle per a la brigada municipal de jardineria
Data de publicació: 03/07/17 09:10 h
Gestió integral del servei públic de la piscina municipal així com l’explotació del bar
Data de publicació: 19/06/17 13:00 h
Pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal (fase 1)
Data de publicació: 16/02/17 14:30 h
Urbanització dels carrers del casc antic Cantallops i Vidre
Data de publicació: 06/02/17 10:00 h
Redacció del projecte d’urbanització del carrer Major de la Jonquera
Data de publicació: 06/02/17 10:00 h
Acord marc de subministrament d’equipament informàtic subscrit per part de l’ACM-CCDL
Data de publicació: 24/11/16 10:00 h

Licitacions en curs

A gener de 2019 no hi ha cap licitació en curs, consulta-ho aquí al perfil del contractant de l’Ajuntament de La Jonquera
A continuació se citen les dues últimes licitacions

Data de publicació: 10/08/18 12:00 h

Data de publicació: 03/08/18 13:00 h

Composició de les meses de contractació

  • Obres de reforma del Parc d’en Lloveras de La Jonquera 

Composició de la mesa contractació i data d’obertura de pliques

Data de publicació: 16/11/2018 14:00 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de l’àrea de territori i qualitat urbana
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Agustí Mallol Macau, arquitecte tècnic municipal
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Contracte d’obres d’urbanització PMU-2 La Campa 

Composició de la mesa contractació i data d’obertura de pliques

Data de publicació: 12/09/2018 13:00 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de l’àrea de territori i qualitat urbana
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Agustí Mallol Macau, cap de l’àrea de territori i qualitat urbana
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Contracte del servei de càtering del menjador de la llar d’infants municipal

Composició de la mesa contractació i data d’obertura de pliques

Data de publicació: 21/08/2018 13:10 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor per delegació
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Veronica Santos López, directora en funcions de la llar d’infants municipal
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Contracte de subministrament de sistema de videovigilància i seguretat ciutadana 

Composició de la mesa contractació i data d’obertura de pliques

Data de publicació: 15/12/2017 12:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de l’àrea de territori i qualitat urbana
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Xavier Serrano Bolívar, enginyer tècnic municipal
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Contracte d’obres d’urbanització del Carrer Major de La Jonquera (Fase I)

Composició de la mesa contractació i data d’obertura de pliques

Data de publicació: 27/11/2017 11:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de l’àrea de territori i qualitat urbana
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Mar Pèlach Pàniker, arquitecta municipal
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Tractament i manteniment de la vegetació de la franja de protecció d’incendis

Composició de la mesa de contractació

Data de publicació: 06/04/2017 10:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de l’àrea de territori i qualitat urbana
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Agustí Mallol Macau, cap de l’àrea de territori i qualitat urbana
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Contracte de gestió i realització del casal d’estiu i estiu jove de l’any 2017

Composicio mesa contractació i data obertura pliques (casals 2017)

Data de publicació: 25/05/2017 11:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Míriam Lanero Carrillo, regidora de l’àrea d’educació, joventut i benestar social
M. Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Dolors Colomer Cotta, cap de l’àrea d’atenció a les persones
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Adquisició vehicle per a la brigada municipal de jardineria

Composició de la mesa de contractació i data obertura pliques

Data de publicació: 15/05/2017 11:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Jordi Picornell Mach, regidor de l’àrea de medi ambient
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Josep M. Soler Basco, secretari accidental de la Corporació
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Gestió integral del servei públic de la piscina municipal així com l’explotació del bar

Composició mesa contractació i data obertura pliques (piscina i bar 2017)

Data de publicació: 25/05/2017 11:30 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, Alcaldessa-Presidenta
Vocals:
Jordi Picornell Mach, regidor de l’àrea d’esports
M. Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la Corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Dolors Colomer Cotta, cap de l’àrea d’atenció a les persones
Secretària: Marta Llauradó Valbuena, administrativa de l’àrea de serveis generals

  • Redacció del projecte d’urbanització del carrer Major de la Jonquera

Composició de la mesa de contractació

Data de publicació: 28/11/2016 09:00 h
Presidenta: Sònia Martínez Juli, alcaldessa
Vocals:
Rafael Medinilla Martínez, regidor de territori
Narcís Quintana Martínez, regidor de govern local
Dolors Turu Santigosa, secretària-interventora de la corporació
Josep M. Soler Basco, tècnic de l’àrea de serveis generals/contractació
Agustí Mallol Macau, cap de l’àrea de territori i qualitat urbana
Mar Pèlach Pàniker, arquitecta municipal

Modificacions dels contractes formalitzats

Actualment no existeixen modificacions dels contractes formalitzats

En aquest enllaç, podràs accedir al perfil del contractant de l’Ajuntament de La Jonquera i tenir tot el seguiment d’anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments