S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORT 2021

Us recordem que podeu presentar la documentació a través de la seu electrònica del web municipal wwww.lajonquera.cat; allà hi trobareu el tràmit instància genèrica a la quan haureu d’adjuntar la instància que podreu descarregar al final d’aquest text, degudament omplerta i signada pel president de la vostra entitat, juntament amb les factures objecte de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 d’octubre al 2 de novembre de 2021 (ambdós inclosos).

Consulteu aquí la convocatòria

Consulteu les bases en català: BASES SUBV ESPORT CATALA

Consulteu les bases en castellà: BASES SUBV ESPORT CASTELLA

Descarregueu aquí la instància: instancia esportives 2021

Descarregueu aquí el compte justificatiu: compte-justificatiu-simplificat