S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, LLIBRES DE LECTURA I QUADERNETS DE L’ENSENYAMENT OBLIGATORI I PER A L’ADQUISICIÓ DELS ORDINADORS PORTÀTILS ALS ALUMNES DE 1R D’ESO, CURS 2020-2021

Enguany a causa de la situació actual causada per la pandèmia de la COVID 19, haureu de presentar la documentació a través de la seu electrònica del web municipal wwww.lajonquera.cat; allà hi trobareu el tràmit instància genèrica a la quan haureu d’adjuntar la instància que podreu descarregar al final d’aquest text, degudament omplerta i signada, juntament amb les factures dels llibres i altre material adquirit objecte de la subvenció.

Altrament, si això no fos possible, també es pot optar a la presentació presencial a les oficines municipals de l’Ajuntament (OMAC) demanant cita prèvia al telèfon 972.554.005.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d’octubre al 15 de novembre de 2020 (ambdós inclosos).

 

Descarregueu aquí la instància: instancia llibres de text 2020-2021