PRESENTACIÓ DE LA BANDERA DE LA XI DIVISIÓ DE L’EXÈRCIT POPULAR DE LA REPÚBLICA

Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili

Hora: 20 h

Més informació a www.museuexili.cat