PREINSCRIPCIONS CASALET LLAR D’INFANTS – JULIOL I AGOST 2022

Les famílies interessades, amb fills o filles de 16 setmanes a 3 anys, podran tramitar la preinscripció per al casalet de la llar d’infants municipal durant el període comprés entre els dies 9 i 20 de maig, ambdós dies inclosos. La preinscripció es realitzarà de forma telemàtica de la següent manera:

1er. Descarregar el formulari de sol·licitud de preinscripció que trobareu al final d’aquest text i desar-lo al vostre ordinador o aparell informàtic. Es tracta d’un document autoeditable des de l’ordinador, tauleta o telèfon mòbil. Un cop omplerta la informació de la fitxa, cal desar els canvis.

2on. Enviar el formulari de sol·licitud de la preinscripció corresponentment omplert a l’adreça de correu de la Llar d’Infants Municipal de la Jonquera llardinfants@lajonquera.cat amb la següent documentació:

  • Escanejat o fotografia del comprovant del pagament del dipòsit (50 euros).
  • (només alumnes nous) Escanejat o fotografia del calendari de vacunacions actualitzat.
  • (només alumnes nous) Escanejat o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • (només alumnes nous) Escanejat o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a legal o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
  • (només alumnes nous) Escanejat o fotografia de la targeta sanitària individual de l’infant.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació de la sol·licitud de forma telemàtica, el centre permetrà la presentació de sol·licituds presencials, assignant cita prèvia. Les famílies interessades hauran de trucar a la llar d’infants municipal per a concretar cita.

Per a qualsevol dubte sobre la preinscripció, informació sobre la tramitació o petició de cita per a la formalització presencial, podeu contactar amb l’equip educatiu de la Llar d’Infants Municipal Terra de Vents en el correu electrònic llardinfants@lajonquera.cat o en el telèfon 972 554 704.

Descàrregues:

Informació Casalet 2022

Full inscripció Casalet 2022

Declaració responsable Casalet 2022