L’Ajuntament recuperarà la llera del riu Llobregat al seu pas per la Jonquera

El consistori executarà un projecte de dragatge dels sediments acumulats al riu amb l’objectiu de millorar la funció mediambiental, hidràulica i estètica d’aquest torrent.

Fotografia de l'estat actual de la llera del riu Llobregat

La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació a l’empresa Excavacions Sergi, S.C. del contracte menor d’obres per a l’execució del projecte de dragatge del riu Llobregat, per un import de 59.952,45€ (IVA inclòs).

Jordi Picornell, regidor de Medi Ambient, qualifica aquesta actuació, d’“imprescindible per preservar l’ecosistema propi del riu i per garantir la seva viabilitat hidràulica” i explica que l’objectiu de l’equip de govern és “recuperar l’aspecte original de la llera per tal de revitalitzar un patrimoni i un actiu natural icònic de la vila que amb el pas dels anys ha anat deteriorant-se”.

L’obra persegueix solucionar la problemàtica dels sediments acumulats a la llera del riu Llobregat al seu pas per la Jonquera. Així, l’actuació consistirà en el dragatge de les cinc zones en les que es divideix el riu (700 metres).

Amb tot, durant tot el procés s’actuarà amb el màxim rigor mediambiental. Per tot plegat, abans de les tasques de dragatge es durà a terme una pesca elèctrica per tal de retirar els peixos presents i evitar la mortalitat dels peixos autòctons. Aquests es retornaran al riu Llobregat en el lloc que determini un tècnic especialista.