L’Ajuntament de La Jonquera signa un conveni per a instal·lar lluminàries solars a l’Avinguda Sis d’Octubre

L’alcaldessa Sònia Martínez ha signat un conveni amb la propietat del terreny per a l’ocupació provisional dels terrenys privats perquè es pugui portar a terme una instal·lació provisional de lluminàries LED amb bateria solar a l’Avinguda Sis d’Octubre

Amb la voluntat de millorar la il·luminació d’un tram de l’Avinguda Sis d’Octubre del municipi, recentment, l’alcaldessa Sònia Martínez ha signat un contracte formal de cessió per a l’ocupació provisional de terrenys privats. En concret, l’acord permetrà a l’Ajuntament de La Jonquera portar a terme una instal·lació provisional de lluminàries LED amb bateria solar a l’Avinguda Sis d’Octubre. Així mateix, l’actuació requerirà la construcció d’una dotzena de daus de formigó que serviran de base per a les columnes de suport de l’enllumenat públic. Ambdues parts han acordat que la cessió dels terrenys privats es faci de manera gratuïta.

«Són molts els veïns i les veïnes que s’apropen a peu o amb bicicleta al Gran Jonquera mitjançant aquesta via. Gràcies a aquest acord, podrem millorar la il·luminació de part de l’Avinguda Sis d’Octubre amb equips solars. Una acció en favor de la seguretat dels jonquerencs i les jonquerenques i una aposta per la sostenibilitat i les energies renovables», afirma el regidor de Territori i Qualitat Urbana, Rafael Medinilla.