L’Ajuntament de La Jonquera presenta la convocatòria anual de subvencions per a la compra de llibres i material escolar

A partir del pròxim divendres 1 d’octubre, les famílies podran presentar les seves sol·licituds telemàticament a través del web municipal. Excepcionalment, es podran tramitar presencialment a les oficines municipals de l’Ajuntament, demanant cita prèvia

Amb la voluntat de continuar donant suport a les famílies del municipi i promovent un accés equitatiu a l’educació, l’Ajuntament de La Jonquera impulsa una nova convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, de lectura i quadernets per al curs 2021-2022, així com per a la compra d’ordinadors portàtils per part de l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut. A partir del pròxim divendres 1 d’octubre, les famílies jonquerenques amb infants que cursin estudis de caràcter obligatori, tant de primària com de secundària, podran sol·licitar els nous ajuts.

A causa de la situació sanitària, les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica del web municipal (dins del tràmit ‘instància genèrica’ i adjuntant tota la documentació requerida, com les factures dels llibres o altres materials escolars adquirits). Excepcionalment, es podran tramitar presencialment a les oficines municipals de l’Ajuntament, demanant cita prèvia.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el pròxim dimarts 2 de novembre.