L’Ajuntament de La Jonquera aprova el Pressupost Municipal per al 2022

Els comptes de la corporació per a l’any vinent ascendeixen a 8.852.102 euros i posen el focus en la dinamització econòmica de la vila, el suport a famílies i comerços i la inversió en el projecte d’arranjament dels carrers Prat d’en Malagrava i Sant Pere Pla de l’Arca

El passat dilluns 27 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de la Jonquera va aprovar el pressupost municipal per a l’exercici 2022. En total, els comptes de la corporació de l’any vinent ascendeixen a 8.852.102 euros, un import una mica superior al d’aquest any 2021 ja que incorpora una gran inversió que es finançarà amb un préstec. Per la seva banda, el pressupost de l’Escola Municipal de Música se situa en els 124.466,88 euros. «Pel que fa a inversions, l’any 2022 posem el focus en l’arranjament dels carrers Prat d’en Malagrava i Sant Pere Pla de l’Arca, una actuació de gran envergadura i vital per al futur del municipi. Paral·lelament, continuarem treballant en la millora de l’enllumenat públic, de camins, d’espais verds i de franges de protecció contra incendis, així com programant noves activitats culturals i de dinamització de l’economia, el comerç i el turisme», explica l’alcaldessa Sònia Martínez.

2,4 milions d’euros en inversions

Una de les apostes més importants del pressupost de 2022 de l’Ajuntament de La Jonquera és el projecte de rehabilitació, arranjament i millora dels carrers Prat d’en Malagrava i Sant Pere Pla de l’Arca, que suposarà una inversió de 2.400.000 euros, una actuació estratègica que el municipi necessita. L’equip de govern jonquerenc també ha estudiat altres inversions, però la seva efectiva realització quedarà subjecta a la disponibilitat de tresoreria un cop liquidat el present pressupost.

Més recursos per a la dinamització econòmica i cultural de la vila

Encara en l’apartat de despeses, l’equip de govern jonquerenc ha reservat una part destacable dels recursos disponibles durant el 2022 per a seguir impulsant el desenvolupament econòmic, comercial, social i cultural del municipi, una de les grans prioritats del consistori des de l’esclat de la pandèmia. En aquest sentit, els comptes recullen la contractació d’una tècnica durant un període de tres anys per a dur a terme les accions del Pla de Desenvolupament del Comerç Local i del Projecte de Turisme Actiu i de Natura; una nova edició de l’ambiciosa programació cultural anual d’aquests darrers anys; un increment retributiu del 2% dels sous del personal municipal (d’acord amb les indicacions dels pressupostos generals de l’Estat); la conservació de l’increment aplicat aquest any a les subvencions a entitats esportives i culturals per a fer front a les conseqüències de la situació sanitària; la creació de dues noves subvencions a entitats jonquerenques (Creu Roja i Amics del MUME); i diverses accions per a dinamitzar el comerç i el turisme a la vila.

Millores a l’espai públic

El pressupost de 2022 no oblida la cura de l’espai públic del municipi. De fet, els comptes preveuen una partida important per a la millora de les franges de protecció contra els incendis forestals, l’arranjament de carrers i camins, el manteniment d’espais verds i la implementació de la segona fase del projecte d’optimització de l’enllumenat públic del municipi.

Un pressupost per a seguir donant suport a les famílies jonquerenques

Així mateix i tenint en compte la delicada situació econòmica post-pandèmia, l’equip de govern jonquerenc aposta per a seguir fent costat a les famílies, amb la congelació total dels tipus impositius, els preus públics i els valors cadastrals. A més, el pressupost de 2022 reedita les ajudes per a la compra de llibres de text i ordinadors d’aquest any 2021. Tanmateix, tot i el manteniment dels tipus impositius, durant el 2022 hi haurà una disminució dels ingressos provinents de l’Impost sobre Béns Immobles de característiques especials, degut a l’alliberament dels peatges, que s’estima que reduirà en uns 150.000 euros aproximadament la recaptació municipal.