L’Ajuntament aprova noves bonificacions i congela els impostos i les taxes municipals en les ordenances fiscals 2021

De cara a l’any vinent, el consistori aplicarà les noves mesures amb la voluntat de fer costat a les famílies, el comerç i la restauració del municipi

A partir de l’1 de gener de 2021, els jonquerencs i les jonquerenques gaudiran de noves bonificacions en el pagament dels seus tributs. L’Ajuntament de La Jonquera va aprovar en la sessió plenària del passat dimecres 30 de setembre les modificacions d’algunes ordenances fiscals per a l’any vinent. «Les noves bonificacions municipals volen contribuir a reduir la pressió fiscal sobre la població i enguany, especialment, posen el focus en premiar les actituds sostenibles i l’aposta per les energies renovables», explica l’alcaldessa de La Jonquera, Sònia Martínez.

Entre les bonificacions que l’Ajuntament posarà en marxa a partir del proper any, destaca la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) als propietaris d’habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, i s’aplicarà durant els cinc anys posteriors a la instal·lació.

En el marc de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), el consistori va aprovar una nova bonificació. A partir de l’any vinent, la realització de treballs en habitatges que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar o fotovoltaica gaudirà d’un 95% de bonificació.

Finalment, l’Ajuntament de La Jonquera va anunciar la congelació d’impostos i taxes per a l’any 2021 per tal de continuar donant suport a la població i als sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la Covid-19.