La Jonquera elabora un Pla Estratègic de Turisme Actiu i de Natura

La voluntat municipal ha estat dissenyar la línia d’actuació estratègica a seguir per a promoure la riquesa i la diversitat natural, patrimonial i arquitectònica del municipi

La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de La Jonquera, encapçalada per la regidora Lluïsa Macias, amb la col·laboració del regidor d’Esports, Jordi Picornell, i dels professionals de l’empresa Slow Tourism Catalunya, ha treballat durant els darrers mesos en l’elaboració d’un Pla Estratègic de Turisme Actiu i de Natura. L’objectiu ha estat dissenyar la línia d’actuació estratègica a seguir per a promoure la riquesa i la diversitat natural, patrimonial i arquitectònica de La Jonquera. «Volem atraure un nou perfil de persones visitants, que complementin l’activitat comercial i de serveis habitual. Des de l’equip de govern, volem posicionar La Jonquera també com a destinació de turisme actiu i natura amb la singularitat addicional del seu valor històric vinculat a l’exili», afirma la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Lluïsa Macias.

En aquest sentit, el Pla Estratègic de Turisme Actiu i de Natura analitza la situació del sector turístic en general i les tendències globals que el caracteritzen, així com les potencialitats de La Jonquera com a municipi turístic i les seves possibilitats com a destinació de primer nivell. Així mateix, el document proposa una possible estratègia turística i estableix la visió i la voluntat de la destinació, els mercats als quals es vol arribar, quins productes i recursos es vol oferir i les accions per a aconseguir aquests objectius. Per últim, el document detalla un pla operacional amb un llarg llistat de propostes i actuacions concretes per a fer realitat la important aposta municipal pel turisme actiu i de natura vinculat als coneixements històrics i culturals. «Volem despertar l’interès de persones que busquin unes vacances en un entorn natural, tranquil, amb activitats i productes turístics caracteritzats per desenvolupar-se a l’aire lliure i amb un contingut de coneixement que a part de fer una activitat física els aporti aprenentatge», explica Macias.

L’Ajuntament de La Jonquera ha començat a analitzar totes les propostes del pla amb deteniment i a valorar quines són les més oportunes per a posar en marxa en l’actualitat. En aquesta línia, el consistori ha avançat que treballarà per a cercar sinergies amb altres administracions del territori amb la voluntat de desenvolupar una estratègia comuna en el desenvolupament turístic de la vila.