Finalitza la primera fase dels treballs de millora de l’enllumenat públic del municipi

Durant els darrers mesos, s’han portat a terme actuacions de millora de les instal·lacions del carrer Major, del carrer Bosch de la Trinxeria i de l’avinguda Pau Casals, que suposaran un estalvi econòmic aproximat de més de 3.300 euros a l’any

El passat març, l’Ajuntament va posar en marxa una primera fase d’actuacions de millora de les instal·lacions d’enllumenat públic a diferents punts del municipi amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica, promoure un estalvi econòmic i minimitzar la contaminació lumínica. Durant els darrers mesos, s’han portat a terme treballs d’arranjament, realitzats per l’empresa Serveis i Instal·lacions Tècniques Empordà S. L., al carrer Major, al carrer Bosch de la Trinxeria i a l’avinguda Pau Casals.

En concret, al carrer Bosch de la Trinxeria, s’han substituït un total de 44 unitats d’enllumenat. En aquest cas, els equips antics amb un consum de 78w s’han canviat per uns equips nous amb la mateixa potència lumínica, però amb una eficiència molt més alta i amb un consum de 36,5w. Així doncs, la intervenció ha permès una reducció de 1.826w. D’altra banda, al carrer Major i a l’avinguda Pau Casals, s’han substituït els equips antics per 41 equips de led de 73w cadascun, fet que ha suposat una disminució de 5.977w. En total, es calcula que la primera fase d’actuacions de millora de les instal·lacions d’enllumenat públic portarà al municipi un estalvi de gairebé 8.000w, que si es multiplica per les hores d’ús aproximades, que s’estimen al voltant de les 3.258 hores, es tradueix en un estalvi econòmic aproximat de 3.304,88 euros a l’any.

Així mateix, en el marc d’aquesta primera fase de millores de l’enllumenat públic del municipi, s’han retirat els equips de vapor de mercuri i s’ha reduït la contaminació lumínica del carrer Major i de l’avinguda Pau Casals. El regidor de Territori, Qualitat Urbana i Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla, afirma: «Donem per acabada aquesta primera intervenció per millorar l’enllumenat públic de La Jonquera amb molt bones sensacions. L’aposta per la sostenibilitat, l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic, però, no s’atura i continuem treballant per a posar en marxa una segona fase al més aviat possible».