El consistori posa en marxa una nova convocatòria d’ajuts en matèria d’esport

Fins al pròxim dimarts 2 de novembre, les entitats esportives de La Jonquera podran sol·licitar les noves subvencions telemàticament a través del web municipal

L’Ajuntament de La Jonquera ha presentat la convocatòria anual de subvencions destinades a promoure les activitats esportives al municipi. Des del passat divendres 1 d’octubre, les entitats esportives sense ànim de lucre de La Jonquera, que estiguin legalment constituïdes i que hagin formalitzat la seva inscripció al Registre d’Entitats de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, poden sol·licitar els nous ajuts. Enguany, l’equip de govern ha augmentat la partida i ha previst la quantitat de 42.000 euros. En aquest sentit, cada entitat podrà rebre una subvenció de fins al 90% de les despeses justificades amb un màxim de 9.000 euros.

A través de la nova convocatòria d’ajuts, el consistori jonquerenc subvenciona despeses com les fitxes i llicències dels esportistes, monitors i entrenadors, la participació en competicions esportives i jocs escolars, la contractació d’assegurances per part dels clubs, l’adquisició de material esportiu, la realització d’Escoles Esportives i els desplaçaments col·lectius, entre altres. Com a requisit, s’estableix a les bases que totes les activitats s’hauran d’haver desenvolupat entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost del 2021. També, es demana que les entitats formin part de les respectives federacions esportives i que participin en les diferents competicions que aquestes celebrin.

«L’equip de govern tenim el propòsit d’ajudar al màxim a les entitats esportives del municipi. Són un gran valor associatiu i fan una molt bona feina en tots els aspectes a La Jonquera», afirma el regidor d’Esports, Jordi Picornell. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica del web municipal. Les entitats interessades hauran d’emplenar i signar una instància genèrica i adjuntar tota la documentació requerida.

La data límit per a presentar les sol·licituds és el pròxim dimarts 2 de novembre.