El consistori impulsa una campanya de sensibilització sobre l’ús dels vehicles elèctrics i de mobilitat personal

Durant un parell de setmanes, un agent cívic i la Policia Local de La Jonquera informaran els veïns i les veïnes sobre les normes d’ús i de circulació d’aquests aparells

Avui, dilluns 16 d’agost, l’Ajuntament de La Jonquera, amb la col·laboració de la Policia Local de La Jonquera, ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització sobre l’ús dels vehicles elèctrics i els aparells de mobilitat personal. Durant un parell de setmanes, un agent cívic i els policies locals informaran els veïns i les veïnes sobre les normes d’ús i de circulació d’aquests vehicles. També, es distribuiran uns tríptics informatius amb els requisits que han de complir els aparells. «La campanya vol reforçar la seguretat dels jonquerencs i les jonquerenques. Actualment, els vehicles de mobilitat personal són un mitjà de transport molt utilitzat arreu del territori. Per aquest motiu, convé que tots i totes coneguem les normes de circulació relacionades», explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla.

La normativa estableix que els vehicles elèctrics catalogats com a ciclomotors han d’estar matriculats i assegurats i el conductor ha d’estar en possessió del permís de conduir de la classe M. Així mateix, els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves reglamentàries per a la detecció de l’alcohol i les drogues i han d’utilitzar obligatòriament el casc de protecció. De la mateixa manera, els ciclomotors no poden circular per les voreres i les zones de vianants i estan sotmesos a les normes de circulació establertes a la Llei de Seguretat Vial i al Reglament de Circulació.

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, aquests no poden superar els 25 km/hora i l’edat mínima per a conduir-los és de 15 anys. La normativa estableix que està totalment prohibit conduir-los fent ús del telèfon mòbil o d’altres aparells de reproducció. El conductor tampoc pot portar connectats auriculars reproductors. Així mateix, està prohibit circular amb un passatger o per voreres, autovies i altres vies ràpides. Com els vehicles elèctrics, els aparells de mobilitat personal estan sotmesos a les normes de circulació establertes a la Llei de Seguretat Vial i al Reglament de Circulació i els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves reglamentàries per a la detecció de l’alcohol i les drogues. Per últim, els vehicles han d’adaptar la velocitat a les circumstàncies i característiques de les vies i han de respectar les indicacions dels senyals de trànsit i els semàfors.