CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADOR/A DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

Per Decret d’Alcaldia, s’ha convocat un concurs per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es de la llar d’infants municipal. Un cop publicat l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP), el període per a la presentació d’instàncies finalitzarà el pròxim dilluns 7 de març (inclòs). L’alcaldessa de l’Ajuntament de la Jonquera, en data 10 de febrer de 2022, ha dictat un decret de convocatòria de concurs per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es de la llar d’infants municipal amb una vigència màxima de 3 anys. Així mateix, s’han aprovat les bases de selecció que han de regir la dita convocatòria.

Consulta les bases completes aquí.