CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORTS, ANY 2018

Per optar a aquest ajut, haureu de presentar, de l’1 al 31 d’octubre, el model de sol·licitud que trobareu a l’enllaç, juntament amb la documentació complementària: instancia esportives

 

Pel que fa a l’ordenança reguladora d’aquesta subvenció, la podreu trobar a http://www.lajonquera.cat/media/sites/106/ESPORTIVES.pdf