Calendari de pagament de les taxes i els impostos municipals per al 2020 a La Jonquera

L’Ajuntament de La Jonquera posa en coneixement de tots els contribuents i interessats els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals corresponents a l’any 2020.

CALENDARI DE COBRAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI PER L ANY 2010