S’OBRE LA 2a CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES DE LA JONQUERA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL DESPRÉS DE LA CRISI COVID-19

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 17 DE NOVEMBRE FINS AL 7 DE DESEMBRE DE 2020

Consulteu les bases: Bases subvecnions professionals i microempeses covid-19 La Jonquera

Consulteu la convocatòria: anunci BOP

 

Per demanar les subvencions, cal adjuntar a una instància genèrica els tres documents (un cop omplerts) que podreu descarregar tot seguit:

Declaracio responsable

Fitxa creditor

Compte justificatiu