S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES DE LA JONQUERA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL DESPRÉS DE LA CRISI COVID-19

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 3 AL 22 D’OCTUBRE DE 2020

Consulteu les bases: Bases subvecnions professionals i microempeses covid-19 La Jonquera

Consulteu la convocatòria: Convocatòria Ajuts Professionals i MicroEmpreses Covid-19

 

Per demanar les subvencions, cal adjuntar a una instància genèrica els tres documents (un cop omplerts) que podreu descarregar tot seguit:

Declaracio responsable

Fitxa creditor

Compte justificatiu subvenció empreses Covid-19 (format Excel)