ANUNCI DE LES SUBVENCIONS REBUDES A L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DURANT L’ANY 2021

Vegeu a l’enllaç següent la relació de les subvencions rebudes durant l’any 2021 a l’Àrea de Serveis a les Persones d’aquest ajuntament: ANUNCI SUBVENCIONS REBUDES AREA SERVEIS PERSONES 2021