19è CONCURS FOTOGRÀFIC DE L’ALBERA

BASES 19è CONCURS FOTOGRÀFIC DE L’ALBERA, 2018

 

PARTICIPANTS: Tothom qui ho desitgi.

TEMA: l’Albera, patrimoni natural, monumental, cultural, costums i paisatge urbà.

El massís de l’Albera, limitat a I’oest pel Voló i la Jonquera, a I’est per Argelers de la Marenda i Llançà, al nord per les poblacions del Portús, les Cluses, Sant Joan i Sant Martí de l’Albera, Montesquiu, Vilallonga deis Monts, Sant Genis de Fontanes, Sant Andreu, la Roca, Sureda, Cotlliure, Port-Vendres, Banyuls de la Marenda i Cervera; al sud per Cantallops, Capmany, Sant Climent de Sescebes, Rabós, Espolla, Vilamaniscle, Garriguella, Colera i Portbou.

MODALlTAT: color o B/N. No s’admetran modificacions digitals.

OBRES: màxim tres fotografies per autor.

MIDES: fotografies de 20×30 cm, sense cap mena de suport.

IDENTIFICACIÓ: al dors de les obres ha de constar-hi el títol, el lloc on fou feta i un pseudònim. Cada participant utilitzarà el mateix pseudònim per a totes les fotografies que presenti.

Les obres es lliuraran acompanyades d’un sobre tancat en el que hi constarà el pseudònim de I’autor escrit a fora i a dins les dades personals de I’autor (nom, cognoms, NIF, adreça, telèfon i adreça electrònica).

LLlURAMENT: fins al dia 29 de juny de 2018 a les 14 h a l’Ajuntament de la Jonquera, plaça de l’Ajuntament 4, o bé al Centre d’Informació de l’Albera “Can Laporta”: c. Major 2 – 17700 La Jonquera. Les despeses de tramitació (correu, missatger…) corren a càrrec dels concursants.

DRETS D’INSCRIPCIÓ: gratuïts.

JURAT: format per Presidenta: Alcaldessa-Regidora de Cultura. Vocals: Regidors de Medi Ambient, Director del PNIN de l’Albera i cinc professionals experts en fotografia i coneixedors de l’Albera.

CALENDARI:

Admissió: fins al 29 de juny de 2018.

Exposició de les imatges: del 7 de setembre al 14 d’octubre de 2018 al Centre d’lnformació i Interpretació de l’Albera.

Lliurament de premis: 7 de setembre de 2018. (Prèviament s’haurà avisat telefònicament o per correu electrònic als premiats, per tal que puguin assistir a I’acte).

PREMIS:

PRIMER PREMI: TROFEU + 180 € bruts

SEGON PREMI: TROFEU + 120 € bruts

TERCER PREMI: TROFEU gentilesa de Falgués Fotografia + 60 € bruts

L’import dels premis està subjecte a un 19% de retenció d’IRPF.

Si el jurat ho considera oportú, els premis poden ser declarats deserts.

DRETS D’IMATGE: els autors/es han de vetllar per respectar els drets d’imatge de les persones que puguin ésser reconegudes a les fotografies.

PROTECCIÓ DE DADES: d’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als participants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament de la Jonquera, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural, com també per a al tramesa d’informació d’altres actes i activitats socioculturals que organitzi o recolzi l’Ajuntament de la Jonquera i puguin ser del vostre interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de la Jonquera.

EXPOSICIÓ ITINERANT: les obres presentades seran exposades del 7 de setembre al 14 d’octubre de 2018 al Centre d’lnformació i Interpretació de l’Albera, per passar a ser exposades de forma itinerant a d’altres municipis de l’Albera fins al desembre d’aquest any.

RETORN DE LES OBRES: les obres premiades restaran en propietat de la Secció de Fotografia de I’ACEJ, i podran ser reproduïdes i/o publicades. Es reserva el dret d’adjuntar còpies de les obres presentades a I’arxiu fotogràfic de la Jonquera, per a publicacions i activitats sense ànim de lucre, fent-hi constar en ambdós casos el nom de I’autor/a.

Les no premiades seran retornades als autors, lliures de despeses, a partir del mes de gener de l’any següent a la convocatòria.

El fet de participar en aquest concurs, implica la total acceptació de les bases.

ORGANITZA: Ajuntament de la Jonquera.

COL·LABORA: Secció de fotografia de l’ACEJ