Concursos públics

Exercici 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7273 Anunci de convocatòria de concurs oposició per a la provisió, amb caràcter temporal, d’una plaça de tècnic de cultura i promoció econòmica (grup A2)
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria de concurs oposició per cobrir, amb caràcter temporal una plaça d’educadora de la llar d’infants municipal
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir, amb caràcter temporal, una plaça d’auxiliar administratiu d’administració general
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9782 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d’aprovació de les bases que regiran la convocatòria d’un concurs oposició lliure
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7028 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d’aprovació de les bases que regiran la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de tres places d’administratiu/va, promoció interna
Exercici: 2017 Bop: 23-0 Edicte: 783 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició per a la provisió temporal a temps parcial d’una plaça de conserge-mantenidor de les instal·lacions esportives municipals