Regidors i regidores 2019-2023

EQUIP DE GOVERN

SONIA MARTINEZSra. Sònia Martínez Juli, alcaldessa
Alcaldia i serveis de cultura, festes i tradicions populars i d’igualtat i participació ciutadana

Partit polític: JxCAT

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

smartinez@lajonquera.cat

Retribució Alcaldia-Presidència: Dedicació exclusiva alcaldia-presidència: 2.800 € bruts mensuals (150 hores mensuals)

RAFA MEDINASr. Rafael Medinilla Martínez, 1r Tinent d’alcalde

Serveis de seguretat ciutadana i d’ordenació del territori i qualitat urbana

Partit polític: JxCAT

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

rmedinilla@lajonquera.cat

Retribució: Dedicacions parcials de les Regidories amb una dedicació del 80% de la jornada (120 hores mensuals): 2.000 euros bruts mensuals.

JORDI PORTELLSr. Jordi Picornell Mach, 2n Tinent d’alcalde

Serveis d’esports, de medi ambient i de protecció civil

Partit polític: JxCAT

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

jpicornell@lajonquera.cat

Retribució: Percepcions per assistències
Assistència a sessions plenàries: 250 € Assistència a sessions de Junta de Govern: 275 € Assistència a les meses de contractació administrativa: 200 €

MIRIAM LLANERO

Sra. Míriam Lanero Carrillo, 3a Tinent d’alcalde

Serveis d’acció social i serveis a les persones, d’ensenyament, de joventut i de noves tecnologies

Partit polític: JxCAT

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

mlanero@lajonquera.cat

Retribució: Percepcions per assistències
Assistència a sessions plenàries: 250 € Assistència a sessions de Junta de Govern: 275 € Assistència a les meses de contractació administrativa: 200 €

LLUISSA MACIASSra. Lluïsa Macias Boada, regidora

Serveis de promoció econòmica, de desenvolupament local i de turisme i regidora delegada del Portús

Partit polític: JxCAT

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

llmacias@lajonquera.cat

Retribució: Dedicació exclusiva regidoria promoció econòmica, de desenvolupament local i de turisme: 1.500 € bruts mensuals (150 hores mensuals) 

narcis-quintanaSr. Narcís Quintana Martínez, regidor
Serveis de govern local i serveis municipals i d’hisenda

Partit polític: PSC

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

nquintana@lajonquera.cat

Retribució: Dedicacions parcials de les Regidories amb una dedicació del 80% de la jornada (120 hores mensuals): 2.000 euros bruts mensuals.

EQUIP A L’OPOSICIÓ

ANNA FOTOSra. Anna Pérez Mesquida, regidora

Partit polític: ERC

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ajuntament@lajonquera.cat

RetribucióAssistència a sessions plenàries: 250 € 

Sr. JJAUME_RICART v2aume Ricart Garayoa, regidor 

Partit polític: ERC

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ajuntament@lajonquera.cat

RetribucióAssistència a sessions plenàries: 250 € 

Sr. Víctor Pérez Conde, regidor

Partit polític: ERC

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ajuntament@lajonquera.cat

RetribucióAssistència a sessions plenàries: 250 € 

FOTO MARTA COLLELLSra. Marta Collell Cullell, regidora

Partit polític: ERC

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ajuntament@lajonquera.cat

RetribucióAssistència a sessions plenàries: 250 € 

Sra. Mónica Corpas, regidora

Partit polític: C’s

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ajuntament@lajonquera.cat

RetribucióAssistència a sessions plenàries: 250 €