Junta de Govern Local

Sònia Martínez Juli (CIU)

Alcaldessa-Presidenta.

 

Rafael Medinilla Martínez (CIU)

1r Tinent d’Alcalde i Regidor delegat dels Serveis d’Ordenació del territori i qualitat urbana i d’Hisenda.

 

Jordi Picornell Mach (CIU)

2a Tinent d’Alcalde. Regidor delegat dels Serveis d’Esports i Medi Ambient.

 

Joan Bella Cumbriu (CIU)

3r Tinent d’Alcalde. Regidor delegat dels Serveis de comerç i turisme i Barri del Portús.

 

Competències

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis