Dades contacte ajuntament

Dades de contactes ajuntament

Edifici de l'Ajuntament
Edifici de l’Ajuntament

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 4

Codi Postal: 17700

Comarca: Alt Empordà

Província: Girona

Telèfon: 972 554 005

Fax: 972 554 193

Adreça electrònica: ajuntament@lajonquera.cat

Horari d’atenció al públic: Dilluns a divendres de 8 a 14.30 h

Secretària: Dolors Turu i Santigosa

Coneix les dades estadístiques del municipi en el següent enllaç

Dades de contactes tècnics ajuntament

M.Dolors Turu i Santigosa
Secretària-interventora
dturu@lajonquera.cat
972.55.40.05

Mireia Custey i Bassach
Tresorera
mcustey@lajonquera.cat
972.55.40.05

Josep Maria Soler i Basco
TAG Serveis Generals
jsoler@lajonquera.cat
972.55.40.05

Noèlia Espinosa Reixach
TAG Àrea Econòmica
nespinosa@lajonquera.cat
972.55.40.05

Agustí Mallol Macau
Arquitecte Tècnic, cap àrea Terrirori i qualitat urbana
amallol@lajonquera.cat
972.55.40.05

Mar Pèlach Pàniker
Arquitecta municipal
arquitecta@lajonquera.cat
972.55.40.05

Xavier Serrano Bolívar
Enginyer municipal
enginyer@lajonquera.cat
972.55.40.05

Xavier Díaz Vilanova
Tècnic de l’àrea de serveis a les persones i promoció econòmica
xdiaz@lajonquera.cat
972.55.40.05

Lluïsa Santos Carbonera
Caporal en cap Policia Local
policiacap@lajonquera.cat
972.55.49.75

Verónica Santos López
Directora de la Llar d’infants Municipal Terra de Vents
llardinfants@lajonquera.cat
972.55.47.04

Anna Ros i Vilanova
Directora de l’Escola de Música Municipal (organisme autònom)
escolamusica@lajonquera.cat