Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

altemporda.ddgi.es
972 503 088 
GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net
Tel. 012 
HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066 
AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100 
SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració de Ripoll)
www.seg-social.es
Tel. 972 700 168 
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950 
JUTJATS DE RIPOLL
www.gencat.es/justicia
Tel. 972 700 099 
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050 
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Ripoll)
www.cambra.gi
Tel. 972 704 499 
CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070