El municipi

Municipi de La JonqueraLa Jonquera, municipi amb una superfície de 56,90 km2, a 112 m d’altitud i una població pròxima als 3.000 habitants, es troba als vessants més occidentals de la serra de l’Albera, la qual delimita les comarques de l’Alt Empordà i del Vallespir(Cat. Nord) frontera hispano-francesa des del tractat dels Pirineus (1659).

L’extens territori del municipi forma dos sectors ben diferenciats, ambdós three types of essays presidits per la serra de l’Albera, part de la qual es protegida com a Paratge Natural d’Interès Nacional. A ponent el sector que pertany a la conca del Llobregat d’Empordà i comprèn la vila de la Jonquera, el barri dels Límits, els agregats de Canadal i els Torts, El castell de Rocabertí i les esglésies de Santa Llúcia, Sant Martí de la font del vidre, Santa Maria de Panissars i Sant Pere del Pla de L’Arca. A llevant, el sector que pertany a la conca de l’Anyet que comprèn l’antic terme que senyorejava el castell de Requesens.